Een uitdagende leeromgeving

Een uitdagende leeromgeving

Taal, lezen, schrijven

Taal, lezen  en schrijven zijn activiteiten die we dagelijks nodig hebben. (Sociale) contacten en toekomstperspectief  staan of vallen vaak met de vaardigheden die we hebben op dit vlak. Geen wonder dus dat we daar op Wereldwijs intensief mee bezig zijn van kleuter tot schoolverlater. 

Rekenen

Rekenen is meer dan het werken met getallen. Het is ook schatten, meten en ruimtelijk inzicht. Het vraagt logisch inzicht, en vaardigheden, bovendien moeten ze die kennis kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Op Wereldwijs weten we dat en zorgen ervoor dat leerlingen op verschillende manieren deze vaardigheden krijgen.

Engels

Engels is een wereldtaal. De kinderen komen daar al vaak op verschillende wijze mee in aanraking. Op Wereldwijs krijgen de  kinderen  Engels onderwijs vanaf groep 5.

Digitale leermiddelen

We gebruiken digitale leermiddelen waar we denken dat het meerwaarde heeft voor de kinderen. Een filmpje zegt soms meer dan een stuk tekst, maar dat wil niet zeggen dat de tekst niet belangrijk is. We zorgen voor een goede instructie bij de lessen, maar oefenen via een tablet is heel efficiënt. Op Wereldwijs gaan we zorgvuldig met dit leermiddel om.

Techniek

We willen dat kinderen leren samenwerken, presenteren en praktische (hand)vaardigheden opdoen. Technieklessen zijn een mogelijkheid om deze aspecten te verenigen en toe te passen. Om dat proces goed vorm te geven hebben we op school een techniek coördinator aangesteld. 

Presenteren

De leerlingen leren hoe ze o.a. met gebruik van digitale middelen een presentatie moeten geven. Dit kan een boekbespreking zijn, of een spreekbeurt, maar ook techniek, zang, dans, toneel of een onderzoek kan een onderwerp zijn voor een kleine of grote presentatie.

Bewegingsonderwijs

Voor het bewegingsonderwijs vanaf groep 3 zetten we vakdocenten in.

Toneel & drama

In samenwerking met de toneelschool worden wekelijks dramalessen aangeboden. Er worden regelmatig voorstellingen gegeven door de diverse groepen.

Wereldtijd

Wereldtijd is de benaming die we hebben gegeven aan diverse activiteiten zoals een extra aanbod op het gebied van drama, cultuur en techniek.