Zorg & begeleiding

Zorg & begeleiding

Huiswerk- en thuiswerkbegeleiding

Kinderen leren niet alleen in school maar ook op straat en thuis. Kinderen en ouders die thuis aan de slag willen kunnen werkjes vinden op de "Thuiswerk" pagina van deze site. Huiswerk wordt gegeven en begeleid door de groepsleerkracht.
 

Plusaanbod

We willen kinderen graag iets extra's meegeven als ze van school gaan. Om dat vorm te geven verzorgen we diverse activiteiten onder de naam "Wereldtijd". Vanaf groep 7 kunnen de kinderen bovendien studielessen volgen. In deze studietijd leren de kinderen hoe ze goed kunnen leren en passen dat toe bij de extra leerstof die ze in deze lessen krijgen met het oog op het vervolgonderwijs bij het verlaten van de school in groep 8.
 

Schakelklas

We kunnen op school extra kleine groepjes maken, voor kinderen waarbij dat wenselijk is, voor een zeer intensief taalaanbod. We noemen dat dan een schakelklas. 
 

Leren op je eigen niveau

We leren niet allemaal even gemakkelijk of even snel. Om ieder kind het aanbod te geven dat het beste bij hem of haar past, vormen we diverse niveaugroepen. Op deze wijze leren de kinderen wat ze kunnen en bereiken ze wat mogelijk is.
 

Leerlingvolgsysteem

We volgen de leerlingen nauwkeurig en bespreken deze resultaten met de leerlingen en hun ouders om te kijken wat de beste weg is om verder te gaan. We vinden op Wereldwijs dat het belang van een uitslag bepaald wordt door wat wij als school kunnen en wat we er vervolgens mee doen.