Sociale en maatschappelijke vorming

Sociale en maatschappelijke vorming

Training sociale vaardigheden

Omgaan met elkaar, samenwerken en respect. Soms doen we dat van nature goed, soms moet daar extra aandacht aan besteed worden. Op school doen we dat op diverse manieren. Een duidelijk zichtbare manier zijn de Rots & Watertrainingen die we aan de groepen geven. In de groep worden er diverse spel(werk)vormen gedaan en we vinden een goed leerlinggesprek belangrijk. rots en water site.docx
 

Activiteiten organiseren voor en met de buurt

Obs Wereldwijs is gehuisvest in het Nelson Mandela Centrum (NMC). We werken met diverse partners in het NMC samen en organiseren diverse gezamenlijke activiteiten. 
 

Taalgroep voor ouders

Voor ouders die hun taalvaardigheid willen verbeteren zijn er in het NMC diverse mogelijkheden voor het volgen van "taallessen". In het NMC en op school is daar informatie over.