De Klimklas

De Klimklas

Soms heeft een kind meer uitdaging nodig dan het aanbod in de groep. Dan kan uw kind in de Klimklas. De Klimklas is iedere vrijdagmiddag.

Kinderen leren in de Klimklas hoe je omgaat met moeilijke opdrachten. Hoe pak je dat aan? Wanneer vraag je om hulp? Stop je ermee of zet je door? Kinderen in de Klimklas leren doorzetten, onderzoeken, omgaan met moeilijke vraagstukken en samen vraagstukken oplossen.